ALLAH’IN İHTİYACI YOKKEN NEDEN BİZİ TEST ETMEKTE?

0

Allah’ın bize ihtiyacı var mı? Bize ihtiyacı yokken neden bizi test ediyor? sorularının cevabı…

Deist ve ateistlerin en çok sorduğu sorular ve cevapları…

Sual: “Allâh’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?”

Allah Teâlâ’nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İhtiyaç, âciz varlıklar için düşünülür.

Fakat biz muhtacız.

Var olabilmek için, Allâh’ın bizi yaratmasına muhtaç idik. Bizi yarattı.

Hayat, akıl ve sıhhat nimetlerinin her birine muhtaç idik. Verdi.

Şimdi de fânî hayat ile mutmain olmuyoruz. Ebedî hayat, yani cennet istiyoruz. Onun da yollarını gösterdi. Rehberlerini lutfetti.

“Sonra dönüp bizi niye imtihan ediyor?” diye sormak revâ mıdır?

Bilâkis, şükretmeliyiz. Bize bütün o nimetleri meccânen verdi.

“Şu mahdut ömürde, şu rahmeten çok çok kolaylaştırılmış kulluk vazifelerini edâ et de, sana ebedî cenneti de vereyim.” diyor.

Biz ise dönüp;

“–Niye bedava vermiyorsun?” demeye kalkıyoruz!

Böyle bir düşünce akıl kârı değildir.

DEİSTLERİN EN ÇOK SORDUĞU SORULAR VE CEVAPLARI

“Aklın Cinneti Deizm” sesli kitabın tamamını dinlemek için tıklayınız…

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ANNE SÜTÜ

Doğumdan önce 40 hafta, anne bedenindeki sağlam karargâh olan rahime, müteâkiben iki sene anne kucağına ve bir ömür şefkatli anne...

Kapat