ALLAH SİNEĞİ NİÇİN YARATTI?

0

Halîfe Me’mûn ile Basralılar’ın şeyhi Ebû Hüzeyl arasında geçtiği söylenen hikayede Allah’ın sineği niçin yarattığı anlatılıyor.

Hikâye olunur ki:

Halîfe Me’mûn, halka hitab ediyordu. Gözüne bir sinek kondu ve onu eliyle kovdu. Sinek tekrar tekrar geldi, durdu. Hattâ Me’mûn hutbesini kesmek zorunda kaldı. Vaktâki namaz kılındı. Me’mûn mûtezilî fikirlerde Basralılar’ın şeyhi, Ebû Hüzeyl’i çağırttı ve ona:

– Allah sineği niçin yarattı, diye sordu. Ebû Hûzeyl:

– Zâlimlerin kibir kanatlarını indirmek için, dedi.

Me’mûn da:

– Doğru söyledin, dedi ve ona hediyelerde bulundu.

Zulmedilen -kâfir bile olsa- zulümden kaçınmak lâzımdır. Çünkü mazlûmun duâsına icâbet olunur.

Ramazanoğlu M. Sâmi, Musahabe-6, s. 53-57

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Altınoluk Dergisi, 370. Sayı

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
GERÇEK İMAN TAM BİR GÜVEN VERİR

“Şüphe yok ki Allah, îman edenleri (düşmanlarına karşı) müdafaa eder. Allah, hâinlik eden her bir nankörü ise asla sevmez.” (Hacc...

Kapat