ÂLİME VAKAR YAKIŞIR

0

Yrd. Doç. Dr. Adem Ergül anlatıyor.

Kur’ân, sünnet, gelenek, dinî şiarlarımız ve İslâm ümmetinin yüce değerlerini koruma adına onurlu hareket etmek, kibir değil vakardır. Husûsiyle İslâm’ı bir şekilde temsil eden kişi, her şartta vakarını ve izzetini korumak durumundadır.

Kadir Mısıroğlu anlatıyor:

“Ben, çok sayıda Osmanlı bereketini almış âlim ve hocaefendi tanıdım. Bunların içinde en çok takdir ettiğim kişi, Reisü’l-kurrâ Abdurrahman Gürses hocaefendiydi. Vakar sahibi bir âlimdi. Bir hâtıramı paylaşmak isterim:

Son dönem meşâyıhından Mûsâ Topbaş beyin evinde bir sohbet meclisinde bulunuyoruz. Sohbete Kur’ân-ı Kerîm okunarak başlanması istendi. Abdurrahman Gürses hoca, tilâvet için istiâze ve besmeleyi yeni okumuştu ki, tam o esnada orada bulunanlardan birisi, hocanın yanına geldi ve kulağına eğilerek:

“Hocam, biraz kısa okusanız. Zira sizden sonra Üstad Necip Fazıl’ın bir konuşması olacak” dedi.

Bunun üzerine Abdurrahman hoca hemen “Sadakallâhü’l-azîm”, diyerek kıraati sonlandırdı.

“Hayrola hocam, hiçbir şey okumadınız!” diyerek hayretini ifade edenlere de, hocaefendi büyük bir vakarla şu karşılığı verdi:

“Kul kelâmının Allah kelâmına tercih edildiği bir yerde, ben Kur’ân-ı Kerîm okumam!”

Kaynak: Dr. Adem Ergül, Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
LAKİT İBNİ SABİRE (R.A.) KİMDİR?

Lakît İbni Sabire, hakkında az sayıda bilgi bulunan sahabelerden biridir. Ebû Âsım künyesiyle bilinen Lakît, dedesi  Sabire'ye nisbetle İbni Sabire...

Kapat