AKAİDİN AMAÇLARI NELERDİR?

0

Akaid ilminin gayesi nedir?

Akaid ilminin gayesi, Müslümanlara İslam dininin inanç esaslarını ve bunlara dair hakikatleri öğreterek insanlara dünyada huzurlu bir hayat yaşatarak ahirette ebedi mutluluğa kavuşturmaktır.

AKAİDİN AMAÇLARI MADDELER HALİNDE

Akaid ilmi bu gayeyi gerçekleştirirken şu görevleri yerine getirmiş olur.

1- İman esaslarının ispatını, izahını ve yorumunu yapmak.

2- Taklidî bir imandan tahkikî iman derecesine ulaşmanın yollarını göstermek.

3- Doğru inancı ve hakikati arayanlara rehberlik etmek.

4- Sapık düşünce sahiplerinin görüşlerini ve İslam’a yönelik itirazları çürütmek.

5- Allah’tan başka ilah olmadığını gönüllere yerleştirerek, müminlerin ihlasla ve makbul ameller yapmalarına yardımcı olmak.

AKAİD NEDİR? AKAİD ESASLARI

Paylaş.

Yorumlar