AİLE MAHREMİYETİ NEDİR, NASIL OLMALIDIR?

0

İslam’a göre aile mahremiyeti ne demektir, nasıl olmalıdır? Ailedeki mahrem hadiseleri anlatmak doğru mudur? İşte İslam’da aile mahremiyetinin ölçüleri…

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız…” (Bakara, 187)

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular:

“Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah nezdinde mevkii en kötü olacak (başka bir rivayette ise, emanete hıyanetin en büyüğü) insanlardan biri, karısı ile beraber olduktan sonra, onun sırrını ifşâ edendir.” (Müslim, Nikâh, 123-124; Ebû Dâvûd, Edeb, 32; Ahmed bin Hanbel, III, 69)

MAHREM HALLERİ ANLATMAK HARAMDIR

Karı-kocanın en mahrem hâlleri esnasında aralarında geçenleri, özel konuşmaları başkalarına anlatması haramdır. Bunlar, karı-kocaya emanet edilen, gizlenmesi gereken âile sırlarıdır. Bu sırlar, mahremiyeti olan sırlardır ve bunları deşifre etmek, emanete hıyanettir. Bu konu ancak sağlık problemleri, tıbbî zarûrete binâen sadece ehline ve edep sınırları içinde açıklanabilir.

Rasûlullah (s.a.v.) namaz kıldı, selâm verince ashâbına döndü ve şöyle buyurdu:

“-Yerinizde durun! Acaba içinizde şöyle bir erkek var mı? Âilesinin yanına varınca kapısını kapatır, perdesini indirir. (Münasebet kurduktan) sonra da dışarı çıkar ve: «Ben karımla şöyle şöyle yaptım!» diye anlatır.”

Orada bulunanlar sustular. Sonra kadınlara yöneldi ve:

“-Sizden böyle konuşanlar var mı?” diye sordu.

Bunun üzerine bir genç kız, Rasûlullah’ın (s.a.v.) kendisini görmesi ve sözünü işitmesi için bir dizi üzerine dikilerek uzandı ve:

“-Evet, vallâhi! Erkekler konuşuyorlar, kadınlar da konuşuyorlar!” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“-Böyle yapanın durumu neye benzer biliyor musunuz? Şüphesiz böyle yapan kimse, herkesin gözü önünde ihtiyaçlarını gideren, işlerini gören erkek şeytan ile dişi şeytana benzer.” (Ahmed bin Hanbel, II, 541; Ebû Dâvud, Nikâh, 50)

Kaynak: 2g1d.com

EV İÇİ MAHREMİYET

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
İSLAM’DA TERÖRE VE TERÖRİSTLERE VERİLEN CEZA

Kur’an-ı Kerim’e göre teröre ve teröristlere uygulanması gereken ceza nedir? İslâm’ın en ağır cezayı verdiği suç; eşkıyalık, yol kesme, silahlı...

Kapat