AĞNİYA-İ ŞAKİRİN NE DEMEK?

0

Ağniyâ-i şâkirîn: Allâh’a şükreden ve servetini, nîmetlerin hakîkî sâhibine itaat üzere, yâni rızâ-yı ilâhî istikâmetinde sarf eden zenginler.

AĞNİYA İ ŞAKİRİN KELİMESİNE ÖRNEK

“…Allâh sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de öylece ihsanda bulun!..”
(el-Kasas, 77) âyet-i celîlesinin sırrına göre hareket ederek, malı, Hak yolunda gerekli yerlere infâk etmektir. Malın gerçek sâhibinin Allâh olduğu idrâki içinde olup onunla gururlanmamak, isrâf etmemektir. Hulâsa ağniyâ-i şâkirînden olmaya gayret göstermektir.

*****

Fakirlerin şükrü, sabırla müzeyyen olmalıdır. Fukarâ-i sâbirîn, ağniyâ-i şâkirîn ile ilâhî rızâda beraberdirler.

*****

Bu hazîn manzara gönüllerde o kadar derin izler bırakmıştı ki, yıllar sonra müslümanların güçlenip izzet kazandığı bir dönemde, ağniyâ-i şâkirînden olan Abdurrahmân bin Avf -radıyallâhu anh-’ın önüne, oruçlu olduğu birgün oğlu tarafından birkaç çeşit yemek konulmuştu.

*****

Ağniyâ-i şâkirîn, yani şükür ehli zenginlerden olan Hazret-i Osman (R.A) şu ifâdeleri ne kadar güzeldir:

“Zenginliğin saltanatı, şükürdür. Şükür ise bol bol infâk etmektir.”

Âyet-i kerîmede de infâkın ölçüsü şöyle beyân edilir:

“…(Rasûlüm!) Sana (hayır-hasenat yolunda) neyi infâk edeceklerini sorarlar. De ki: İhtiyaç fazlasını (verin)!..” (el-Bakara, 219)

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
AGAH NE DEMEK?

âgâh: Bil­gi­li, ha­ber­li, uya­nık, ârif. AGAH KELİMESİNE ÖRNEK Ciddî bir şekilde tefekkür ve muhâsebe edildiğinde görülür ki, kâinattaki kudret akışları...

Kapat