ABDEST ALIRKEN BAŞÖRTÜSÜNÜN ÜZERİNDEN BAŞ MESH EDİLEBİLİR Mİ?

0

Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?

Sözlük anlamı ile mesh, bir şeyin üzerindeki kalıntıyı el ile silip gidermek demektir. Buna göre başın mesh edilmiş olması için ıslak elin başa temas etmesi şarttır. Bu sebeple ıslak elin başa temasını önleyecek başörtüsü, bone, peruk vb. şeyler üzerine yapılan “mesh” geçerli olmaz. (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 159) Ancak kadınlar abdest alırken başörtülerini çıkartmadan, ellerini başörtülerinin altına sokarak başlarını mesh edebilirler. Zira Hz. Peygamber sarığını çıkarmadan, altından elini sokarak başını mesh etmiştir. (Ebû Dâvûd, Tahâre, 57)

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

ABDEST NASIL ALINIR?

Paylaş.

Yorumlar