büyük düşman (1507)

İbadet Hayatımız
0

EN BÜYÜK DÜŞMAN

Şeytan, Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’ın ve bütün insanlığın düşmanıdır. Âdem Babamız, Cenâb-ı Hak tarafından «yeryüzünde bir…

Genel
2

İSLAM’IN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Pozitivist felsefeye göre; bir laboratuvar tecrübesinde duyu organları tarafından müşâhede edilemeyen hiçbir şeyin hakîkati yoktur.…

Menkıbeler
0

İNSANIN GİZLİ DÜŞMANI

Hazreti Mevlânâ insanın gizli düşmanını şöyle anlatır: “Ey Hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan; Mûsâ da, Fir’avun da…

1 2 3 151