TAZİM (386)

NE NEDİR?
0

MAHVİYET NE DEMEK?

mahviyet: Be­şe­rî ve dün­ye­vî noksanlık­lar­dan kur­tul­ma hâ­li. Tevâzû anlamlarına gelir. MAHVİYET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER Nebevî…

NE NEDİR?
0

MAHLAS NE DEMEK?

Mahlas: Bir kimsenin ikinci adı. Şâirlerin şiirlerinde kullandıkları ad. Halâs olunacak, kurtulacak yer anlamlarına gelir.…

1 2 3 39