Önceki yazıyı okuyun:
HAK’TAN AYRI DÜŞTÜ YANDI PİŞTİ

Mesnevî’nin ilk onsekiz beyti, Mevlânâ’daki fikrî incelik, maharet ve mânâ enginliğini gösteren sırlar deryâsıdır. Onun için Mesnevî’nin bu giriş bölümü,...

Kapat