365 KUR’AN KELİMESİ

0

Kur’ânî kavramlarla aynı kökten türeyen ve günlük dilde kullanılan kelimeler arasında irtibat kurulabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan “365 Kur’ân Kelimesi” kitabında hayatımızı kuşatacak 365 kelimeye yer veriliyor. İşte Kur’ânî kelimeler…

Asr, âyet, afv, arefe, avret, aşr, ahd, amel, ahit, ashab, azm, basir, basiret, batıl, bedi’, bela, belagat, beraat, berzah, beyyine, beyan, birr, burhan, bühtan, bereket, biat, bid’at, cehalet, cabbar, celal, cemal, cenin, ceza, cihad, cin, cizye, cünüb, dabbe, dalalet, dehr, delil, derece, diyet, dua, ecel, ecir, ehl, emanet, emir, emin, ensar, eza, esma, esatir, farz, fazl, felah, felek, fecr, fesad, fetih, fetret, fetva, fevz, fıkıh, fısk, fıtrat, fidye, fitne, fücur, fuhş, furkan, gaflet, gafur, magfiret, ganimet, gayb, gazap, gına, gıybet, gurur, haber, habis, hilm, hac, haciz, had, hudut, hadis, hâdis, hafiz, Hak, halim, hakîm, halk, halim, hamd, haraç, halife, haram, hasene, haşr, haşyet, hata, havari, hayy, hayr, hayız, heva, hicret, hesap, helal, helak, hicap, hidayet, hikmet, hüccet, hüsran, hüküm, hikmet, hüsran, Hüsna, huşu, ibadet, iblis, ibda, ibret, icabet, ictiba, iddet, iffet, ifrit, iğva, ihlas, ihsan, ihtilaf, ikame, ilah, ilhad, ikame, ilham, ilm, ilka, iman, imam, imtihan, infak, inkar, inkılap, inşa, inzal, inzar, irtidat, İslam, israf, istifa, istidrac, istiaze, istikamet, istiva, isyan, itaat, itikaf, ittiba, izzet, kabile, kader, kafir, Kahhar, kahin, karz, kavim, kayyum, kaza, kebir, kefaret, kefil, kerem, kevser, kıble, kısas, kıssa, kıst, kıyam, kıyamet, kibir, Kuddus, Kur’an, kurban, küfür, küfran, küfv, kürsi, lağv, lanet, latif, lehv, lika, mahrum, maruf, mehir, melekut, melik, mülk, meskenet, meta, metin, mescid, mev’iza, merhamet, Mevla, millet, minnet, misak, misal, miskin, mizan, mübin, mucize, muhkem, mukaddes, musavvir, mukarreb, musibet, mustazaf, müttakî, mübarek, mücrim, mümin, münker, müstekbir, münafık, mütekebbir, müteşabih, nafile, nasuh, nazar, nebi, necat, neces, nefis, nehy, nesih, nifak, nikah, nimet, nur, nutfe, nuzül, örf, Rabb, Rabbani, Rahim, Rahman, Rasih, Rauf, reca, recm, racim, rasul, rızık, riba, ribat, ruhban, risalet, rükû, rüşd, sabır, sadaka, sahife, salat, sabr, salih, Samed, sa’y, sebil, secde, sefih, sekine, sevap, selam, sıdk, sıddık, sırat-ı müstakım, sihr, siret, sun’, sanat, sultan, sur, sûre, sünnet, şahit, şefaat, şehâdet, şehvet, şek, şer, şeytan, şirk, şura, şuur, şükür, tağut, tahrif, tevbe, tevil, tahvil, takva, takvim, talak, tavaf, tayyip, tazarru, tebdil, tebliğ, tebşir, tebyin, tecessüs, tedbir, tedebbür, teemmül, tefehhüm, tefekkür, tefsir, teheccüd, tehlike, tekasür, tekbir, telif, tereddi, tertil, tesbih, tevekkül, tevbe, tevhid, teyemmüm, tezkiye, tilavet, tuba, umre, ümmet, ümmi, üsve, va’d, vahy, vakıa, vasiyet, vaz’, vecih, vekil, velayet, yakin, yemin, za’f, zakkum, zan, zebani, zekat, zelle, zikir, zulüm, zühd, zürriyet.

Kaynak: Murat Arslan, 365 Kur’ân Kelimesi,  Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ÖLMEYİ İSTEYEN SAHABİYE PEYGAMBERİMİZİN CEVABI

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yanı başında olan ve cennetle müjdelenen sahâbîlerden biri ölmeyi istediğini ifade edince Efendimiz de ona "hayatının uzun...

Kapat