2016 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

0

2016 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? İşte cevabı…

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Receb ayinin 27. gecesidir. 2016 Miraç Kandili 3 Mayıs Salı günüdür.

Miraç Gecesini Müslümanlar ibadetle değerlendirir. Müslümanlar için kutsal kabul edilen bu gecede, Hz. Muhammed (s.a.v.), Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselamın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

5 VAKİT NAMAZIN MÜJDELENDİĞİ GECE

Miraç; Receb’in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

Süleyman Çelebi’nin Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl” şeklindeki ifadesiyle “mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen” sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece…

Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun. Amin!..

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
‘İRFAN SOHBETLERİ’ KİTABI ÇIKTI!

Muhterem Abdullah Sert Bey'in kaleminden İrfan Sohbetleri kitabı çıktı. Gönle ve kalbe hitab eden, uzun soluklu bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan...

Kapat