Kasım, 2014

Allah`a İman
0

ALLAH ŞIMARANLARI SEVMEZ!

Allah için yapılan hizmetlere nefsâniyetin karıştırılmaması son derece mühimdir. Hizmet ehlinin en çok dikkat edeceği husus, muvaffakıyeti…

1 2 3 25